Ander

Ek beoog om onder hierdie hoof allerlei ander artikels, boeke en studies van my te plaas.

1. Hutten, K. Geloof en sekten. (AHB: Wat my betref dié boek oor die sektewese. Hutten toon aan wat die groot verskil tussen alle sektes enersyds en die Reformasie andersyds is. By álles sektes word die leer van die Bybel, genade alleen, Christus alleen, die Woord alleen, die geloof alleen in mindere of meerdere mate aangetas. Dit is dié groot ooreenkoms tussen alle sektes) PDF

2. Pierre Viret, die Glimlag van die Reformasie. ‘n Bekendstelling deur ‘n samevatting van ‘n paar artikels op die Internet PDF

3. Die geheim van Skrifverklaring. Belangrike riglyne vir lidmate. PDF

4. Ernstige gedagtes oor Covid-19 PDF

Hierin vat ek twee nadenke van my saam:

4.1 Oor Psalm 90 en 91: Christus alleen ons skuilplek en Geneesheer en Raadgewer in hierdie
moeilike tyd van Covid en onluste

4.2 Die Een en heel Enigste Vaksine
Die Vaksine van die kruis, ingeënt in Christus

5. Ons dood en die Evangelie PDF

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com