Ander

Ek beoog om onder hierdie hoof allerlei ander artikels, boeke en studies van my te plaas.

1. Hutten, K. Geloof en sekten. (AHB: Wat my betref dié boek oor die sektewese. Hutten toon aan wat die groot verskil tussen alle sektes enersyds en die Reformasie andersyds is. By álles sektes word die leer van die Bybel, genade alleen, Christus alleen, die Woord alleen, die geloof alleen in mindere of meerdere mate aangetas. Dit is dié groot ooreenkoms tussen alle sektes) PDF

2. Pierre Viret, die Glimlag van die Reformasie. ‘n Bekendstelling deur ‘n samevatting van ‘n paar artikels op die Internet PDF

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com