2020-vertaling

Onder hierdie hoof wil ek ‘n boek van my en artikels van my oor die 2020-vertaling plaas.

Die artikels is so geskryf, dat dit vir lidmate verstaanbaar is.

As daar foute in is, sal u dit asseblief onder my aandag bring. Ek wil dit so gou as moontlik regstel indien nodig.

  1. Christus alléén in Psalm 110. In hierdie boek neem ek standpunt in teen die 2020-vertaling se vertaling van Messiaanse gedeeltes in die Ou Testament. Harde kopieë van die boek is steeds beskikbaar by my. Kontak my by die e-posadres of selnommer op die Tuis-afdeling.
  2. Reeks artikels van my oor die 2020-vertaling om leiding te gee aan lidmate:

Artikel 1 Inleiding en verantwoording PDF DOCX (opgedateer 29 Oktober 2020)

Artikel 2 Psalm 110 PDF DOCX (opgedateer 28 Oktober 2020)

Artikel 3 Psalm 110 breedvoeriger PDF DOCX (opgedateer 28 Oktober 2020)

Artikel 4 Nog ‘n paar tekste PDF DOCX(opgedateer 18 November 2020) klein aanpasings twv nog meer duidelikheid

Artikel 5 Die 2020-HOOFLETTER-vertaling PDF DOCX(opgedateer 18 November 2020) klein aanpasings twv nog meer duidelikheid

Artikel 6 Die inleidings op die 2020-vertaling se Bybelboeke en die GKSA Sinode 2018 se afwys daarvan PDF DOCX (29 Oktober)

Artikel 7 Oor kleinletters in die Ou Testament PDF DOCX (nog nie geplaas nie)

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com