2020-vertaling

Onder hierdie hoof wil ek ‘n boek van my oor Psalm 110 en artikels van my oor die 2020-vertaling plaas.

Die artikels is so geskryf, dat dit vir lidmate verstaanbaar is.

As daar foute in is, sal u dit asseblief onder my aandag bring. Ek wil dit so gou as moontlik regstel indien nodig.

 

1. Christus alléén in Psalm 110. In hierdie boek neem ek baie volledig standpunt in teen die 2020-vertaling se vertaling van Messiaanse gedeeltes in die Ou Testament. Harde kopieë van die boek is steeds beskikbaar by my. Kontak my by die e-posadres of selnommer op die Tuis-afdeling. PDF

 

2. Reeks artikels van my oor die 2020-vertaling om leiding te gee aan lidmate:

  1. Artikel 1 Inleiding en verantwoording PDF DOCX (29 Oktober 2020)
  2. Artikel 2 Psalm 110 (eenvoudige, verkorte weergawe oor Psalm 110) PDF DOCX (28 Oktober 2020)
  3. Artikel 3 Psalm 110 (breedvoeriger weergawe)  PDF DOCX (28 Oktober 2020)
  4. Artikel 4 Nog ‘n paar probleemtekste in die 2020-vertaling PDF DOCX(18 November 2020)
  5. Artikel 5 Die 2020-HOOFLETTER-vertaling net ‘n halwe oplossing PDF DOCX(18 November 2020)
  6. Artikel 6 Die inleidings op die 2020-vertaling se Bybelboeke en die GKSA Sinode 2018 se afwys daarvan PDF DOCX (29 Oktober)
  7. Artikel 7 Kritiek op die misbruik van die nie-gesagvolle Septuagint deur die 2020-vertaling. PDF

 

3.  MH Watts_Die Here het die Woord gegee. Geskiedenis van die herkoms van en betroubaarheid van die grondteks en die Here se sorg. In Afrikaans vertaal deur Willem Swanepoel. PDF

 

 

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com