2020-vertaling

Onder hierdie hoof wil ek ‘n boek van my oor Psalm 110 en artikels van my oor die 2020-vertaling plaas.

Die artikels is so geskryf, dat dit vir lidmate verstaanbaar is.

As daar foute in is, sal u dit asseblief onder my aandag bring. Ek wil dit so gou as moontlik regstel indien nodig.

 

Onder nommer 4 is ander skrywers se artikels en boeke, wat van die grootste belang is. Begin asseblief met die baie skitterende artikel van ds S le Cornu vir ‘n deeglike verklaring oor die probleme met die Griekse teks, die sogenaamde UBS-tek, wat die grondteks van die Nuwe Testament van die 2020 vertaling is. Vir nog skitterende artikels oor die 2020-vertaling moet u beslis sy blad besoek. Ds le Cornu se blad sal u hier kry: Pro Regno | Vir die Koninkryk – Hebreërs 12:28

 

1. Christus alléén in Psalm 110. In hierdie boek neem ek baie volledig standpunt in teen die 2020-vertaling se vertaling van Messiaanse gedeeltes in die Ou Testament. Harde kopieë van die boek is steeds beskikbaar by my. Kontak my by die e-posadres of selnommer op die Tuis-afdeling. PDF

 

2. Reeks artikels van my oor die 2020-vertaling om leiding te gee aan lidmate:

 1. Artikel 1 Inleiding en verantwoording PDF DOCX (29 Oktober 2020)
 2. Artikel 2 Psalm 110 (eenvoudige, verkorte weergawe oor Psalm 110) PDF DOCX (28 Oktober 2020)
 3. Artikel 3 Psalm 110 (breedvoeriger weergawe)  PDF DOCX (28 Oktober 2020)
 4. Artikel 4 Nog ‘n paar probleemtekste in die 2020-vertaling PDF DOCX(18 November 2020)
 5. Artikel 5 Die 2020-HOOFLETTER-vertaling net ‘n halwe oplossing PDF DOCX(18 November 2020)
 6. Artikel 6 Die inleidings op die 2020-vertaling se Bybelboeke en die GKSA Sinode 2018 se afwys daarvan PDF DOCX (29 Oktober)
 7. Artikel 7 Kritiek op die misbruik van die nie-gesagvolle Septuagint deur die 2020-vertaling. PDF

 

3.  MH Watts_Die Here het die Woord gegee. Geskiedenis van die herkoms van en betroubaarheid van die grondteks en die Here se sorg. In Afrikaans vertaal deur Willem Swanepoel. PDF

4. Uiters belangrike boeke van ander tgv die Textus Receptus en teen die grondteks van die Nuwe Testament  2020-vertaling

 • Le Cornu S. Bronne oor tekskritiek SKAKEL
 • BurgonJW The Revision Revised SKAKEL
 • BurgonJW Inspiration and Interpretation SKAKEL
 • BurgonJW The Causes of the Corruption of NT SKAKEL
 • David Allen_PRESERVATION OF THE BIBLICAL TEXT SKAKEL
 • HillsEF_Textus Receptus SKAKEL
 • Scrivener A-Plain-Introduction-to-the-Criticism-NT 1 SKAKEL
 • Scrivener A-Plain-Introduction-to-the-Criticism-NT 2 SKAKEL

 

 

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com