Covid-19

Herderlike leiding in die pandemie

1. Psalm 90 en 91: Christus alleen ons skuilplek en Geneesheer en Raadgewer in hierdie
moeilike tyd van Covid en onluste PDF

2.  Die Een en heel Enigste Vaksine
Die Vaksine van die kruis, ingeënt in Christus PDF

3. Teen kudde-immuniteit, omdat ek aan ’n ander kudde behoort  PDF

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com